• Kommunaløvelse - spilløvelse 

   Berntsen, Espen (Student paper, others, 2011)
   Problemstillingen med oppgaven er å peke på hvilke utfordringer kommunene har ved gjennomføring av informasjon og kommunikasjon internt og eksternt, i lys av krisehåndtering i en spilløvelse. Oppgaven er rettet mot ...
  • Lov om kommunal beredskapsplikt og arbeid med beredskap innenfor kommunal sektor 

   Berntsen, Espen; Finneid, Astrid; Knutsen, Kjell; Ringsbu, Thor Kristian (Student paper, others, 2012)
   I denne prosjektoppgaven har vi valgt å ta utgangspunkt i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). 1 januar 2010 trådte bestemmelsen om kommunal beredskapsplikt ...