• Kroppen som barnets stemme 

      Berntsen, Linn Marie (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven gir et forskningsbidrag innenfor temaet kroppslig samspill mellom ansatte og elev i en spesialpedagogisk kontekst. Temaet aktualiseres på bakgrunn av mangelfull forskning om kroppsspråk innenfor det ...