• Årsaker til valg av bygningsmateriale for fjøs i Norge 

      Bjørgo, Syver (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven har undersøkt årsaker til valg av bygningsmateriale for fjøs i Norge. Resultatene i oppgaven er fremstilt av en undersøkelse som ble sendt ut til bønder som hadde bygget nytt fjøs, bygd tilbygg eller gjort ...