• Virksomheters bruk av sosiale medier - Et casestudie av en bank. 

      Bjørnstad, Pernille Lier (Master thesis, 2016)
      Norsk: Sosiale medier er nettbaserte tjenester der brukerne lager seg en profil hvor de kan dele informasjon, ha kontakt med folk og se hva andre deler (boyd og Ellison, 2007, s. 211). Facebook og Instagram er begge sosiale ...