• Critical methodologies: early childhood research studies in Norway 

   Rhedding-Jones, Jeanette; Bjelkerud, Agnes Westgaard; Giæver, Katrine; Røkholt, Eline Grelland; Holten, Ingeborg Caroline Sæbøe; Lafton, Tove; Moxnes, Anna Rigmor; Pope, Liv Alice (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This chapter exemplifies seven projects and their related research methodologies. It does so to consider how to construct critical research studies without replicating someone else’s research methodology and without setting ...
  • Konseptualiseringer av profesjonalitet. En Deleuze-inspirert utforsking av barnehagelæreres profesjonalitet og det barokke 

   Bjelkerud, Agnes Westgaard (Ph.d.-avhandling i profesjonsrettede lærerutdanningsfag;27, Doctoral thesis, 2022)
   De senere årene har konseptet profesjon fått en sterkere posisjon i det norske barnehagefaglige feltet. Der en tidligere snakket om arbeidet barnehagelærere utøver som et yrke, har det de senere årene blitt mer vanlig å ...