• Evaluering av Drøftingsteam 

   Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;06/2021, Report, 2021)
   Vestre Toten er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering som koordineres av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere ...
  • Evaluering av Kompetanseteam 

   Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;07/2021, Report, 2021)
   Nordre Land er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere gode tjenester til utsatte barn og unge og deres familier. Et viktig mål ...
  • Fritidsboligbefolkningen og lokalsamfunnet: kan fritidsboligeierne bli en ressurs for lokal utvikling? 

   Blumenthal, Veronica (Skriftserien;22/2021, Research report, 2021)
   Det har vært en stor vekst i antall fritidsboliger i Norge de seneste årene. Per 2018 var det ca. 458 000 fritidsboliger i Norge, mot ca. 200 000 ved inngangen til 70-tallet. Veksten har nærmest vært uavbrutt siden krigstiden ...
  • ‘You just get sucked into it’: extending the immersion process model to virtual gameplay experiences in managed visitor attractions 

   Blumenthal, Veronica; Gjerald, Olga (Peer reviewed; Journal article, 2022-03-17)
   This study investigates the immersion process in virtual visitor experiences in the context of a managed visitor attraction. It validates and extends previously developed models of the immersion process from tourism and ...