• Assessment of the Norwegian part of the Scandinavian wolf population, phase 1 : Workshop summary 

   Eriksen, A.; Willebrand, MH; Zimmermann, B.; Wikenros, C.; Åkesson, M.; Backer, IL; Boitani, L.; Fauchald, OK; Fernández- Galiano, E.; Fleurke, F.; Linnell, JDC; Mech, LD; Mills, LS; Sand, H.; Stronen, AV; Wabakken, P. (Skriftserien;19, Research report, 2020)
   I innstilling 257 L (2016-2017) ba Stortinget den norske regjeringen om å foreta en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv, med den begrunnelse at en selvstendig utredning av hva som kan defineres som en ...
  • Field Anesthesia of Least Weasels (Mustela nivalis nivalis) with Isoflurane 

   Gorini, Lucrezia; Wedul, Sari; Arnemo, Jon Martin; Linnell, J.D.C.; Boitani, L.; Nilsen, E.B. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The aggressive and agile nature of weasels makes the use of inhalant anesthetics preferable to injectable agents because inhalant anesthetics generally reduce handling time, cause less stress and present no risk of delivering ...