• Kommunikasjon i veiledning 

      Brømnes, Maria (Master thesis, 2023)
      Formålet med denne masteroppgaven er å synliggjøre viktigheten av god kommunikasjon i en veiledningssamtale og hvordan det er mulig å gjøre dette i praksis. Som karriereveileder har jeg gjennom min karriere tilegnet meg ...