• Skjerming av psykotiske pasienter 

      Bull, Thomas; Birkelund, André (Bachelor thesis, 2016)
      Denne oppgaven tar for seg hvordan sykepleiere håndterer skjerming som en metode på en akuttpsykiatrisk avdeling. Vi har valgt å bruke litteraturstudie som metode og har derfor brukt anerkjente forfattere som Cullberg, ...