• Hva slags lederstil er mest fremtredende blant unge ledere i Forsvaret? 

      Christensen, Mette Upsahl (Bachelor thesis, 2014)
      I denne oppgaven har jeg tatt for meg fagområdet ledelse – lederstil og selvinnsikt i egen ledelse. Oppgaven baserer seg hovedproblemstillingen; - Hvilken lederstil er mest fremtredende blant unge ledere i Forsvaret? Utfra ...