• Electronic transmission of prescriptions : pre and post intervention changes in GP attitude 

   Pearce, Kim; Coleman, Shirley; Mønness, Erik Neslein (Rapport, Research report, 2008)
   English: The Electronic Transmission of Prescriptions (ETP) scheme has become an important part of the UK Government’s plans for modernising the National Health Service1 (NHS). ETP pilot schemes were implemented by three ...
  • A short note on Variograms and Correlograms 

   Mønness, Erik Neslein; Coleman, Shirley (Høgskolen i Hedmark - Notat;1 - 2011, Working paper, 2011)
   Norsk: engighet for å øke forståelsen av dataemne, men terminologi avviker. Dette skriftet belyser sammenhenger og forskjeller mellom korrelogrammer og variogrammer. De kan begge sees som en dekomposisjon av seriens ...