• Melodiske horisonter 

      Dekker, Leon (Master thesis, 2018)
      Norsk: I denne filosofisk orienterte oppgaven undersøker jeg, ved hjelp av en fenomenologisk innfallsvinkel, hvordan melodiopplevelse er knyttet til lytterens kroppsopplevelse. Den rådende læreplanen (Utdanningsdirektoratet, ...