• Barn som pårørende 

      Drågen, Gry Cecilie Løkkesveen; Tveitane, Unn Torill (Student paper, others, 2014)
      Bakgrunn: I Norge finnes det tall på at 34.000 barn lever som pårørende med en forelder med kreft. Det viser seg at kreftsykepleier møter barn som pårørende i stadig økende grad, og det er viktig med kunnskap om denne ...