• Manglende overenstemmelse i politidistriktenes krisekommunikasjon 

   Egeberg, Kristoffer (Student paper, others, 2011)
   I denne prosjektoppgaven undersøkes det om sentrale føringer, planverk, styringsdokumenter og normer knyttet til krisekommunikasjon i politidistriktene samsvarer med gjeldende kommunikasjonsfaglige teorier om bred og ...
  • Manglende samsvar mellom teori og praksis i politidistriktenes krisehåndtering 

   Egeberg, Kristoffer; Sætheren, Thomas Stang; Torgersen, Stig Ole; Solheim, Espen; Bjørnerud, Christine (Student paper, others, 2012)
   Politiet har rollen som leder og koordinator av mange kriser, og politiets planer danner derfor grunnlag for mange andre aktørers planverk. Prosjektet viser at politiet har et godt planverk i sin dokumentasjon, kalt ...