• Papers, Please and Critical Literacy Skills 

      Eie, Ida Hasvold (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven er en teoretisk gjennomgang av hvordan dataspillet Papers, Please kan brukes i undervisning for å utvikle critica literacy ferdigheter. Dette gjøres gjennom en kulturll analyse av dataspillet Papers, Please ...