• Barrierer for adopsjon av selvbetjeningsløsninger innenfor forsikring 

   Ellefsæter, John Henrik; Smedstad Lunde, Fredrik (Master thesis, 2019)
   Formål –Denne masteroppgaven tar sikte på å avdekke og forklare mulige barrierer for adopsjon av selvbetjente forsikringsløsninger. For å undersøke dette fenomenet har forfatterne tatt utgangspunkt i forsikringskunder i ...
  • Merverdi ved meglersalg 

   Aalberg, Bente; Ellefsæter, John Henrik; Fosse, Ralph Wilson (Bachelor thesis, 2017)
   Under studietiden vår har det kommet utallige artikler og innlegg om eiendomsmegling frem i media. Disse handlet om privatsalg av bolig, og argumenterte for og imot bruk av eiendomsmegler. Vi ønsker derfor å finne ut om ...