• Det som skjer i garderoben, blir i garderoben. 

      Ellingsen, Nina Arnaq Lund (Master thesis, 2022)
      Hensikten med studien er å belyse kroppsøvingslæreres refleksjoner og erfaringer knyttet til garderoben i kroppsøvingsfaget, samt hvordan de inkluderer garderoben som en læringsarena i faget. Datamaterialet er innsamlet ...