• Omsorg og kompetanse for toddlerne i barnehagen. 

      Engehaugen, Lene Nøkleberg (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorg, og den omhandler hvordan barnehagepersonalet med sin kompetanse kan fremme omsorg for toddlerne, ett- og toåringene, i barnehagen. Det er foretatt en kvantitativ ...