• Activity patterns of predator and prey : a simultaneous study of GPS-collared wolves and moose 

   Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Gundersen, Hege; Liberg, Olof; Linnell, John; Milner, Jos M.; Pedersen, Hans Christian; Sand, Håkan; Solberg, Erling J.; Storaas, Torstein (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   We studied the simultaneous activity patterns of a breeding wolf, Canis lupus, pair and five adult moose, Alces alces, cows from April to November 2004 in a wolf territory in southeastern Norway. All study animals were GPS ...
  • Atferdsstudier på ulv i Slettås- og Osdalsreviret: Foreløpige resultater fra feltperioden januar–februar 2017 

   Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Holen, Frode; Dahl, Espen R.; Nordli, Kristoffer; Teräväinen, Malin; Fuchs, Boris; Svarstad, Ingvild B.; Fredriksson, Øyvind; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Oppdragsrapport;1/2017, Research report, 2017)
   Ulver i Slettåsreviret har i flere år blitt beskrevet som nærgående av lokalbefolkningen og media. Fem individer av flokken ble derfor merket med GPS-halsbånd i januar 2017, samtidig som ni ulver fra naboflokken i Osdalsreviret ...
  • Den site selection by male brown bears at the population’s expansion front 

   Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Drone-borne monitoring of moose 

   Mayer, Martin; Vogler, Thomas; Ausilio, Giorgia; Kirchner, Theresa; Mathisen, Karen Marie; Evans, Alina L.; Eriksen, Ane; Heurich, Marco; Naumov, Vladimir; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara (Oppdragsrapport;4/2024, Research report, 2024)
   Norsk: Droner er en lovende ny teknologi for overvåking av viltbestander. I dette prosjektet evaluerte vi bruken av droner som et verktøy for overvåking av elg (Alces alces) populasjoner og beiting i den skandinaviske ...
  • Effects of large carnivores, hunter harvest, and weather on the mortality of moose calves in a partially migratory population 

   Ausilio, Giorgia; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Aronsson, Malin; Milleret, Cyril Pierre; Nordli, Kristoffer; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Persson, Jens; Maartmann, Erling; Mathisen, Karen Marie; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Survival of juvenile ungulates represents an important demographic parameter that influences population dynamics within ecosystems. In many ecological systems, the mortality of juvenile ungulates is influenced by various ...
  • Effekter av ulv på elgbestanden: da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen 

   Storaas, Torstein; Pedersen, Simen; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Dötterer, Michael; Eriksen, Ane; Frugaard, Anne; Gundersen, Hege; Haug, Thor A.; Milner, Jos; Maartmann, Erling; Nicolaysen, Knut B.; Nilsen, Erlend B.; Rønning, Håvard; Solberg, Erling J.; Steinset, Ole K.; Strømseth, Thomas; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Aalbu, Frode (Oppdragsrapport;1/2008, Research report, 2008)
   Norsk: Fra 1997 til 2005 hevdet ulv revir på Koppangkjølen i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, Hedmark Fylke. Vi fulgte elgbestanden i området gjennom SETT ELG, takseringer fra helikopter og ved hjelp av radiomerkede elger. ...
  • Elg i ulverevir: predasjon og elgjakt. Utredning om ulv og elg del 2 

   Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter (Skriftserien;23/2019, Research report, 2019)
   I Skandinavia er ulvebestanden regulert av jakt. Dette medfører at ulvens påvirkning på byttedyrbestandene begrenses sammenlignet med uregulerte rovviltbestander og hovedsakelig konsentreres til områder med stasjonære, ...
  • Environmental and anthropogenic features mediate risk from human hunters and wolves for moose 

   Ausilio, Giorgia; Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Landscape characteristics, seasonal changes in the environment, and daylight conditions influence space use and detection of prey and predators, resulting in spatiotemporal patterns of predation risk for the prey. When ...
  • Gränsöverskridande älgförvaltning - Ekologiska förutsättningar 

   Ausilio, Giorgia; Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Nordli, Kristoffer; Furuhovde, Erlend; Maartmann, Erling; Devineau, Olivier; Aronsson, Malin; Mathisen, Karen Marie (Oppdragsrapport;11/2023, Research report, 2023)
   Gjensidige påvirkninger mellom rovdyr og byttedyr formes av flere ulike faktorer inklusive type landskap de lever i og rovdyrenes jaktmetode. I landskap påvirket av mennesker kan disse interaksjonene endres av aktiviteter ...
  • GRENSEVILT 2 - Sluttrapport til Interreg Sverige-Norge 

   Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; Esselin, Anders; Falkevik, Maria; Lund, Pia Knøsen; Løken, Øivind; Nordström, Jonas; Sand, Håkan; Wabakken, Petter (Commissioned report;8/2023, Research report, 2023)
   Indre Skandinavia kjennetegnes av et sammenhengende barskogområde med store viltbestander (naturarv) som preger regionens skogbruk og jakt (kulturarv). Til tross for at naturressursene er grenseoverskridende, forvaltes og ...
  • Impact of a recolonizing, cross‑border carnivore population on ungulate harvest in Scandinavia 

   Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Månsson, Johan; Maartmann, Erling; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Predation from large carnivores and human harvest are the two main mortality factors afecting the dynamics of many ungulate populations. We examined long-term moose (Alces alces) harvest data from two countries that share ...
  • Individuell atferd hos ulv overfor menneskelig infrastruktur i Skandinavia: Utredning om ulv og bosetting del 1 

   Carricondo-Sanchez, David; Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Sanz Perez, Ana; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Skriftserien;8/2018, Research report, 2019)
   Ulv er kjent for å være en habitatgeneralist med ynglende bestander i mange ulike typer habitat fra arktiske strøk, boreale skoger, åpne landbruksområder og til tettbefolkede områder i varme strøk. En viktig faktor for ...
  • Kan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader og øke tettheten av løvtrær? Utredning om ulv og elg del 4 

   Sand, Håkan; Mathisen, Karen Marie; Ausilio, Giorgia; Gicquel, Morgane; Wikenros, Camilla; Månsson, Johan; Wallgren, Märtha; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara (Skriftserien;25/2019, Research report, 2019)
   Store rovdyr har nylig kommet tilbake til flere områder hvor de tidligere var utryddet, og dette har kastet nytt lys over deres potensielle effekter på biologisk mangfold og økosystemfunksjoner. Særlig effektene på lavere ...
  • Oppvekstrevirets effekt på habitatvalg hos voksne ulver: Utredning om ulv og bosetting del 4 

   Sanz Perez, Ana; Milleret, Cyril; Ordiz, Andrés; Uzal, Antonio; Carricondo-Sanchez, David; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Åkesson, Mikael; Zimmermann, Barbara (Skriftserien;11/2018, Research report, 2019)
   Vi undersøkte hvorvidt graden av menneskelig påvirkning i skandinaviske ulvers oppvekstrevir kunne forklare noe av variasjonen i deres habitatvalg og områdebruk i forhold til menneskelig aktivitet og infrastruktur. Først ...
  • Predasjonsmønster hos enslige ulver og ulver på vandring. Utredning om ulv og elg del 3 

   Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; Holen, Frode; Wabakken, Petter (Skriftserien;24/2019, Research report, 2019)
   Ulven er et sosialt rovdyr, og den største andelen (oftest 80-90%) av bestanden lever i flokker eller par innenfor avgrensede revir som aktivt forsvares mot artsfrender. I tillegg består en ulvebestand av enslige ulver som ...
  • Predicting moose behaviors from tri-axial accelerometer data using a supervised classification algorithm 

   Kirchner, Theresa Margret; Devineau, Olivier; Chimienti, Marianna; Thompson, Daniel P.; Crouse, John; Evans, Alina; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Monitoring the behavior of wild animals in situ can improve our understanding of how their behavior is related to their habitat and affected by disturbances and changes in their environment. Moose (Alces alces) ...
  • Sesongkonflikter mellom mennesker og ulv i områder med snø og trekkelg: Ulv i Slettåsreviret, 2009-2018: Utredning om ulv og bosetting del 5 

   Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Carricondo-Sanchez, David; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Skriftserien;12/2018, Research report, 2019)
   Mennesker bosatt innenfor ulverevir kan observere ulv, ulvespor eller sportegn i sitt nærmiljø, og det er ikke uvanlig at det blir debatt omkring ulvenes nærhet til bosetting og hvorvidt atferden som observeres er normal ...
  • Slettåsulvenes atferd i forhold til menneskelig bosetting gjennom et helt år: Utredning om ulv og bosetting del 6 

   Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Carricondo-Sanchez, David; Versluijs, Erik; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Skriftserien;13/2018, Research report, 2019)
   Etter at Slettåsulvene i 2009 etablerte revir i et område som har vært tomt for ynglende ulv i trolig over hundre år, har det vært en vedvarende konflikt om ulvers atferd i forhold til bosetting. Slettåsulvene ble av lokalt ...
  • Spatial and temporal cohesion of parents and offspring in a social large carnivore 

   Nordli, Kristoffer; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Maartmann, Erling; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Social organization in animals is a fundamental factor driving population dynamics and individual spatial distribution. Affiliation among kin is common in social groups, but kinship is no safeguard against intraspecific ...