• Ute av syne, ute av sinn? En casestudie om hvordan skolevegring oppleves av en elev, foresatt og skole. 

   Eriksen, Charlotte Myking (Master thesis, 2018)
   Norsk: Denne casestudien har undersøkt hvordan fenomenet skolevegring oppleves av en elev med skolevegring, hans foresatt og en ansatt ved skolen. Undersøkelsens formål var å se på hva skolen kan gjøre for å forebygge ...
  • Variasjon for variasjonens skyld? 

   Eriksen, Charlotte Myking (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Variasjon er en viktig faktor for å kunne tilpasse undervisningen til elevmangfoldet. Læreren har ofte et bredt utvalg av variasjonsmetoder som kan brukes for å variere innfallsvinkler, aktiviteter og arbeidsmåter ...