• Ensomhet i hverdagen helsekonsekvenser sett i et kjønnsperspektiv 

      Eriksen, Helene Skeie (Bachelor thesis, 2017)
      Metode: Litteraturstudier Resultat: Det finnes fysiske og psykologiske forskjeller for hvordan ensomhet påvirker menn og kvinners helse. Hovedfunnene viser forskjeller innenfor sosiale nettverk og fysiske plager. Kvinner ...