• Anerkjennelse : "kom an ketchup!" 

   Eriksen, Kristin (Master thesis, 2009)
  • Kompetansestyrkende tiltak i barnehagen 

   Eriksen, Kristin (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Barnehagen er en arena hvor barn skal utvikle gode relasjoner, og god psykisk helse. Det siste tiåret har tidlig standardiserte program som Være Sammen, Circle of Security og De utrolige årene fått stor plass ...