• Tilpasset opplæring. Et politisk begrep som skal tolkes pedagogisk. 

      Espegard, Maria (Bachelor thesis, 2015)
      Norsk: Denne oppgaven belyser begrepet tilpasset opplæring og hvilke utfordringer skolen står ovenfor. Tilpasset opplæring har eksistert innenfor skolepolitikken siden 1970-tallet. Likevel viser flere studier at det er ...