• Karrierekompetanser i et kunnskapsperspektiv 

      Falch, Petter B. (Master thesis, 2019)
      På hvilken måte kan organisasjoner opprettholde tilgangen til verdifull kunnskap og kompetanse, når utviklingen i arbeidslivet går mot kortere og mindre forpliktende arbeidsforhold? Denne oppgaven argumenterer for at ...