• Ivaretakelse av pårørende til personer med schizofreni 

      Lundsbakken, Frank; Farstad, Marthe Bø (Bachelor thesis, 2018)
      Bakgrunn: Schizofreni forårsaker stor belastning for den det rammer og gir ofte nedsatt funksjonsnivå, noe som fører til at den som er syk i stor grad er avhengig av hjelp fra helsevesenet og pårørende. Pårørende til ...