• Hvorfor slutter 9. og 10. klasseelever på fotball? 

      Fjeldvang, Tomas (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hva er årsaken til frafall i fotball blant 9. og 10. klasseelever i et valgt tettsted? Metode: Kvantitativ metode ved gruppe enquete med åpne og lukkede påstander. Respondentene var elever på 9. og 10. ...