• Facilitation of oral skills through game-based learning 

      Fjellhaug, Hanne (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven undersøker hvordan bruk av spillbasert undervisning kan legge til rette for elevens bruk av muntlige ferdigheter i engelsktimene. Intervju av lærere og spørreskjema ble brukt for å samle inn data. ...