• Musikk og dannelse i folkehøyskolen 

      Fladby, Gjermund Marenius (Master thesis, 2024)
      Master i kultur- og musikkdidaktikk ved høyskolen i innlandet 2024. Denne masteroppgaven utforsker forholdet mellom musikk og dannelse på folkehøyskole gjennom problemstillingen: «Hvilke betydninger har musikk for dannelse ...