• Effekt av splitt og spleis ved Oslo Børs 

      Mathisen, Tore; Fremo, Irene (Master thesis, 2020)
      Selskaper som gjennomfører en splitt eller spleis av aksjene sine gjennomfører i utgangspunktet en endring i selskapets kapitalstruktur, som ifølge klassisk finansteori ikke burde ha innvirkning på verdien til selskapet. ...