• Public Service Motivation og reformer i offentlig sektor 

      Furuheim, Hanne; Kvilvang, Nils (Master thesis, 2019)
      Denne studien undersøker hvordan Public Service Motivation (PSM) hos vitenskapelig ansatte i den statlige norske universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) påvirkes av sektorvise og statlige reformer. Oppgavens hensikt ...