• En metaanalyse av FORNY-programmet 1995-2012 

      Garmo, Gro Mette (Master thesis, 2017)
      Forskningsrådets FORNY-program er et sentralt næringspolitisk virkemiddel for kommersialisering av offentlig finansiert forskning. Oppgaven presenterer en metaanalyse av tre evalueringsrapporter av FORNY for perioden ...