• Critical methodologies: early childhood research studies in Norway 

   Rhedding-Jones, Jeanette; Bjelkerud, Agnes Westgaard; Giæver, Katrine; Røkholt, Eline Grelland; Holten, Ingeborg Caroline Sæbøe; Lafton, Tove; Moxnes, Anna Rigmor; Pope, Liv Alice (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This chapter exemplifies seven projects and their related research methodologies. It does so to consider how to construct critical research studies without replicating someone else’s research methodology and without setting ...
  • Dialogenes vilkår i den flerkulturelle barnehagen : En etnografisk studie av barnehagens pedagogiske praksis. 

   Giæver, Katrine (Doctoral thesis, 2020)
   Formålet med denne studien er å få innsikt i barns muligheter til å delta aktivt i dialoger og samhandling i barnehagen, uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn. Forskerblikket er rettet mot kommunikasjon i en pedagogisk ...
  • Å gi rom for muslimske barns tilnærming til faste i barnehagen 

   Giæver, Katrine (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   I denne artikkelen utforskes muligheten til å gi rom for barns livshistorier knyttet til religiøse praksiser i barnehagen. I lys av en fokusgruppesamtale om barnehagebarn som vokser opp i hjem med muslimske praksiser, ...