• Age at first reproduction in wolves: Different patterns of density dependence for females and males 

   Wikenros, Camilla; Gicquel, Morgane; Zimmermann, Barbara; Flagstad, Øystein; Åkesson, Mikael (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Age at first reproduction constitutes a key life-history trait in animals and is evolutionarily shaped by fitness benefits and costs of delayed versus early reproduction. The understanding of how intrinsic and extrinsic ...
  • Kan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader og øke tettheten av løvtrær? Utredning om ulv og elg del 4 

   Sand, Håkan; Mathisen, Karen Marie; Ausilio, Giorgia; Gicquel, Morgane; Wikenros, Camilla; Månsson, Johan; Wallgren, Märtha; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara (Skriftserien;25/2019, Research report, 2019)
   Store rovdyr har nylig kommet tilbake til flere områder hvor de tidligere var utryddet, og dette har kastet nytt lys over deres potensielle effekter på biologisk mangfold og økosystemfunksjoner. Særlig effektene på lavere ...