• Uteundervisning og motivasjon på ungdomsskolen. 

      Gjelten, Anne Berit (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Problemstillingen i denne oppgaven er: «Hvordan vil elevenes motivasjon påvirkes ved å integrere uteundervisning i naturfag?». For å finne svar på problemstillingen har jeg benyttet meg av både kvantitativ og ...