• Om helseeffekten ved bruk av friluftsliv i rusrehabilitering 

      Gjerland, Iris (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvilken helseeffekt kan bruken av fysisk aktivitet gjennom friluftsliv gi rusmisbrukere i en rehabiliteringsprosess? Teori: I teoridelen tar jeg for meg sammenhengen mellom psykiske lidelser og rusmisbruk ...