• Tilpasset opplæring i kroppsøving i grunnskolen 

      Godheim, Ann Helen Rekdal (Bachelor thesis, 2014)
      Ann Helen Rekdal Godheim, Bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag 2014, Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum. Denne oppgaven tar for seg begrepet tilpasset opplæring i kroppsøving, på grunnskolenivå. Problemstilling ...