• Medarbeiderundersøkelsen: Et nyttig verktøy, eller tidstyv? 

      Thomsen, Ulrikke; Gruer Haakonsen, Thomas (Bachelor thesis, 2016)
      Denne oppgaven er i utgangspunktet en studie om medarbeiderundersøkelser, og hvordan de gjennomføres i forhold til gitte oppskrifter på området. Vi hadde en mistanke om at ansatte ikke er godt nok representert i forarbeidet ...