• Bruddet mellom kirke og skole 

      Høines, Kjetil (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Grunnskolen i Norge har sin spede begynnelse i 1739. Den gang kun som en forlengelse av kirken, og dens funksjon var utelukkende konfirmasjonsforberedelse. I dag ser vi at situasjonen er en helt annen. Denne oppgaven ...