• "Det er som ei livslinje" - om musikalsk aktørskap på musikklinja 

      Haavik, Maria Hetland (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgåva undersøker omgrepet musikalsk aktørskap sin plass i programfagundervisinga på musikklinja i programområdet Musikk, dans og drama i vidaregåande utdanning. Kvalitativ empiri er produsert i intervju av ...