• Tillit skapes ved at den tas i bruk 

      Nordby, Lene Beate; Hadji, Jeilan Ali (Bachelor thesis, 2016)
      Tittel: Tillit skapes ved at den tas i bruk. Engelsk tittel: Trust are being created by using it. Problemstilling: Hva kan vi som sykepleiere gjøre for å skape et tillitsforhold til en hjemmeboende bruker med angst? Bakgrunn: ...