• En kort orientering om mennesker med utviklingshemming 

      Hagen, Kari-Janna (Notat;08/2003, Working paper, 2003)
      Dette dokumentet er en introduksjon til bedre forståelse av mennesker med (psykisk) utviklingshemming. Det beskriver kort forskjellige sider ved utviklingshemning, definisjoner, mulige årsaker, klassifisering i forhold ...