• Hvordan fremme elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget 

      Halvorsen, Stian Ranheim (Bachelor thesis, 2017)
      Formål: Formålet med denne oppgaven er å se nærmere på hvordan man kan fremme elvenes motivasjon i kroppsøvingsfaget, med utgangspunkt i to sentrale motivasjonsteorier. Problemstilling: «Hvordan fremme elevenes motivasjon ...