• Finansieringen av norske statlige universiteter og høgskoler 

      Haugen, Frank (Master thesis, 2020)
      Denne studien omhandler finansieringssystemet for norske statlige universiteter og høgskoler (UH). Formålet med studien er å belyse hvordan statens finansieringsmodell kan påvirke virksomhetsstyringen til UH-institusjonene. ...