• Traumebevisst omsorg i barnevernsinstitusjoner 

      Hauger, Anne Skjerpen (Master thesis, 2017)
      Bakgrunn: Formålet med denne studien er å undersøke anvendelsen av traumebevisst omsorg i det miljøterapeutiske arbeidet på barnevernsinstitusjoner. Studien tar sikte på å belyse hva slags kunnskap og forståelse miljøpersonalet ...