• Profesjonsfellesskap som veien til økt kvalitet i norsk skole 

      Haugland, Ingunn (Master thesis, 2020)
      Norsk: Denne oppgaven består av tre artikler. Artiklene belyser fra ulike vinkler i hvilken grad norsk skole er på vei mot å utvikle profesjonsfellesskap som beskrevet i Overordnet del – verdier og prinsipper for ...