• Håpets betydning for mestring 

      Hauklien, Thea; Syverud, Michelle Høvik (Bachelor thesis, 2013)
      Innledning:Tema for denne oppgaven vil være vår rolle som sykepleiere hos pasienter i henhold til krise, håp og mestring, etter at de har fått stilt en kreftdiagnose. Bakgrunn for å skrive oppgaven - Samfunnsmessig ...