• Bør «spesialpedagogikk» være et eget felt? Et innenfra-perspektiv 

   Vik, Stine; Hausstätter, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Denne artikkelen er delvis et svar på Jan Grues (2021) problematisering av grunnlaget for et spesialpedagogiske fagfelt. Han reiser relevant kritikk, men samtidig krever hans problematisering av fagfeltet en større innsikt ...
  • Funding models of Inclusion in an international perspective 

   Banks, Joanne; Cappello, Silver; Demo, Heidrun; Hausstätter, Rune; Seitz, Simone (Chapter, 2023)
   European policies on inclusive education show a general trend from a focus on disability and Special Educational Needs (SEN) towards a focus on the development of quality education for all learners (Meijer/Watkins 2016). ...
  • Om empiriske nivåer i forskning på inkludering 

   Hausstätter, Rune; Snipstad, Øyvind Ibrahim Marøy (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Dette er en drøftingsartikkel som reiser spørsmål ved legitimitetsgrunnlaget for empirisk forskning innen inkluderingsfeltet. Det empiriske feltet blir delt inn i to hovednivåer: makronivå og mikronivå. Empirisk forskning ...
  • Re-framing Early Intervention: from a child to a teacher centred perspective in Education 

   Vik, Stine; Hausstätter, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This paper offers a theoretical description and discuss alternative approaches to Early Intervention (EI). The theoretical framework is based on the philosophical and educational frameworks of Hans Skjervheim and Gert ...