• Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite 

   Tofastrud, Morten; Zimmermann, Barbara; Devineau, Olivier; Hessle, Anna; Aletengqimuke, Sukebate; Dickel, Lisa; Hegnes, Hilde; Møllevold, Ole Henrik; Skoglund, Bjørn Holmen; Spedener, Mélanie (Skriftserien;35/2019, Research report, 2019)
   Politiske målsetninger om økt storfekjøttproduksjon i Innlandet gjør at storfebeiting i utmark er forventet å øke, og da særlig andelen av spesialiserte, internasjonale kjøttferaser. Storfe er avlet til å yte maksimalt på ...
  • Classification of cattle behaviour in a forested habitat using data from activity sensors 

   Hegnes, Hilde (Master thesis, 2016)
   GPS collars with activity sensors can be used to record movement and activity of free-ranging cattle. In forests grazed by cattle, resources are utilized where they exist, an important consideration for sustainable land ...
  • Ulike aktivitetsobjekter hos mink: kan kjøttbein redusere pelsgnag hos minktisper? 

   Hegnes, Hilde (Bachelor thesis, 2014-12-18)
   Dyrevelferd har de siste årene fått større prioritering i den norske pelsdyrnæringa. I den forbindelse har det blitt lagd en handlingsplan med konkrete mål for produsenter av pels. I tillegg har det blitt gjort fler og ...