• Veiledning til røykeslutt hos kolspasienter 

      Heksem, Heidi Guldseth; Haugen, Kristina (Bachelor thesis, 2015)
      Sammendrag: Vi har valgt å skrive om hvordan sykepleiere kan veilede pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) til røykeslutt. Røyking er hovedårsaken til kols og det eneste som kan bremse utviklingen av sykdommen ...