• ANTIBIOTIKARESISTENS – Sykepleierens Kamp 

      Feragen, Elias Glein; Helgesen, Magnus (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn: Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem globalt, men også nasjonalt. Som sykepleiere vil vi kunne møte på pasienter som har infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier. Hva er vårt ansvar i møte ...